grid_schemaPřístroje s elektrickou mřížkou

U zářivek je umístěna nerezová mřížka, která je pod stálým elektrickým napětím a která vytváří elektrické pole. V okamžiku, kdy hmyz vlétne do tohoto pole je usmrcen a padá do sběrného tácu umístěném pod mřížkou. Na vás zbývá pouze pravidelné vyprázdnění tácu, popř. objednání pravidelného servisu.

Rozdíly mezi elektrickými mřížkami různých výrobců

Elektrické mřížky společnosti Pelsis jsou podstatně kvalitnější než u většiny konkurenčních výrobků. Díky patentované technologii jsou mezi elektrickými přístroji tyto rozdíly:

Elektrická mřížka většiny výrobců

Hmyz se přichytává na elektrickou mřížku, přístroj je nutno obtížně čistit
Přichycený hmyz se na mřížce škvaří a přístroj velmi nepříjemně zapáchá
Objem přiškvařeného hmyzu se zvyšuje až úplně vyřadí mřížku z provozu (přístroj není schopen nadále hmyz usmrtit)
Smrtící pole mřížky je malé a mřížka tak často není schopna zabít jak malý hmyz (vinné mušky), tak hmyz velký (masařky, vosy, apod.)

Naše elektrické mřížky

Hmyz se nepřichytává, tzn. přístroj nevyžaduje téměř žádné čištění elektrické mřížky
Hmyz se nepřichytává, neškvaří, přístroj nezapáchá.
Jste ušetřeni jakékoli manipulace s železnými kartáči a seškvařeným tělem hmyzu. Bez jakéhokoli zásahu mřížka funguje bez omezení.
Velké smrtící pole zajišťuje, že přístroj usmrtí hmyz všech velikostí.

Nevýhody přístrojů s elektrickou mřížkou

Výzkumy ukázaly, že bakterie žijící na těle hmyzu se při usmrcení el. mřížkou mohou uvolnit pomocí elektrického výboje z těla hmyzu a dopadat libovolně kolem přístroje až do vzdálenosti 60 cm. Proto je při instalaci třeba dbát (kromě standardních pokynů) i na umístění a je třeba dodržovat i zásadu instalace přístrojů v dostatečné vzdálenosti od pracovních ploch a otevřeného produktu (např. potravin).

Přístroje s lepkavou deskou/fólií

U zářivek je umístěna lepkavá deska na kterou se hmyz dokonale přichytí. Tento způsob odchytu je naprosto tichý (proto je tento způsob odchytu používán u dekorativních modelů pro intimnější prostory) a maximálně hygienický (stále populárnější v potravinářském průmyslu). Výzkumy totiž ukázaly, že bakterie žijící na těle hmyzu se při usmrcení el. mřížkou mohou uvolnit pomocí elektrického výboje z těla hmyzu a dopadat libovolně kolem přístroje až do vzdálenosti 60cm.

Tyto modely jsou hygieničtější co se týče odchytu hmyzu a zároveň zaplněná deska poskytuje dobrý přehled o výskytu a druzích hmyzu v prostorách.

Nevýhody přístrojů s lepkavou deskou

U modelů s lepkavou deskou je třeba vědět, že přístroje budou v případě zanedbání výměny desky naprosto nefunkční. Ve chvíli, kdy se deska zaplní a hmyz se již nemá kam přilepit se hmyz bude stále stahovat do jeho blízkosti, ale přístroj již nedokáže hmyz usmrtit. Proto tento typ přístrojů nedoporučujeme zákazníkům, kteří nejsou schopni zajistit důslednou výměnu. Dle požadavku rádi zajistíme pravidelný servis přístrojů.