Nevýhody přístrojů s elektrickou mřížkou

Výzkumy ukázaly, že bakterie žijící na těle hmyzu se při usmrcení el. mřížkou mohou uvolnit pomocí elektrického výboje z těla hmyzu a dopadat libovolně kolem přístroje až do vzdálenosti 60 cm. Proto je při instalaci třeba dbát (kromě standardních pokynů) i na umístění a je třeba dodržovat i zásadu instalace přístrojů v dostatečné vzdálenosti od pracovních ploch a otevřeného produktu (např. potravin).

Přístroje s lepkavou deskou/fólií

U zářivek je umístěna lepkavá deska na kterou se hmyz dokonale přichytí. Tento způsob odchytu je naprosto tichý (proto je tento způsob odchytu používán u dekorativních modelů pro intimnější prostory) a maximálně hygienický (stále populárnější v potravinářském průmyslu). Výzkumy totiž ukázaly, že bakterie žijící na těle hmyzu se při usmrcení el. mřížkou mohou uvolnit pomocí elektrického výboje z těla hmyzu a dopadat libovolně kolem přístroje až do vzdálenosti 60cm.

Tyto modely jsou hygieničtější co se týče odchytu hmyzu a zároveň zaplněná deska poskytuje dobrý přehled o výskytu a druzích hmyzu v prostorách.

Nevýhody přístrojů s lepkavou deskou

U modelů s lepkavou deskou je třeba vědět, že přístroje budou v případě zanedbání výměny desky naprosto nefunkční. Ve chvíli, kdy se deska zaplní a hmyz se již nemá kam přilepit, se hmyz bude stále stahovat do jeho blízkosti, ale přístroj již nedokáže hmyz usmrtit. Proto tento typ přístrojů nedoporučujeme zákazníkům, kteří nejsou schopni zajistit důslednou výměnu. Dle požadavku rádi zajistíme pravidelný servis přístrojů.