ODCHYT NA LEPOVOU DESKU

Přístroje s odchytem na lepovou desku jsou nejhygieničtějším dosud poznaným způsobem eliminace hmyzu. Výzkumy ukázaly, že bakterie žijící na těle hmyzu se při usmrcení el. mřížkou mohou uvolnit pomocí elektrického výboje z těla hmyzu a dopadat libovolně kolem přístroje, až do vzdálenosti 60cm.

Všechny přístroje jsou vybaveny zářivkami, které vyzařují světlo o vlnové délce 365nm, které je nejatraktivnější pro většinu létajícího hmyzu a přitahuje jej více než světla jiná. V důsledku toho se hmyz snaží dostat co nejblíže ke zdroji záření i za denního světla. U zářivky je umístěna lepová deska, na kterou se hmyz dokonale a hygienicky přichytí i se všemi bakteriemi. Zároveň zaplněná deska poskytuje dobrý přehled o výskytu a druzích hmyzu v prostorách. Odchyt na desku je velmi tichý, a proto jsou modely oblíbené i při využití v klidných prostorách, např. laboratoře, kanceláře, apod.

Rozdíly v odchytu na lepovou desku nebo na elektrickou mřížku.

Je třeba počítat s tím, že v případě zanedbání výměny desky nemá přístroj šanci plnit svoji funkci. Proto tento typ přístrojů nedoporučujeme zákazníkům, kteří nejsou schopni zajistit jejich důslednou výměnu.

Dle požadavku zákazníků jsme schopni poskytnout jednorázový nebo pravidelný servis přístrojů. Při pravidelných servisech nabízíme i zpracování analýzy množství a kategorií odchyceného hmyzu.

Níže uvedené modely jsou určeny pro běžné prostory bez požadavku na vyšší bezpečnostní krytí. Speciální a vlhkuvzdorné modely naleznete zde.