Standardní řady

Přístroje s odchytem na lepkavou desku jsou nejhygieničtějším dosud poznaným způsobem eliminace hmyzu. Výzkumy ukázaly, že bakterie žijící na těle hmyzu se při usmrcení el. mřížkou mohou uvolnit pomocí elektrického výboje z těla hmyzu a dopadat libovolně kolem přístroje, až do vzdálenosti 60cm. U přístrojů s lepkavou deskou je v přístroji umístěna deska, na kterou se hmyz dokonale a hygienicky přichytí i se všemi bakteriemi. Zároveň zaplněná deska poskytuje dobrý přehled o výskytu a druzích hmyzu v prostorách. Odchyt na desku je velmi tichý, a proto jsou modely oblíbené i při využití v klidných prostorách, např. laboratoře, kanceláře, apod.

Je třeba počítat s tím, že v případě zanedbání výměny desky nemá přístroj šanci plnit svoji funkci. Proto tento typ přístrojů nedoporučujeme zákazníkům, kteří nejsou schopni zajistit jejich důslednou výměnu.

Dle požadavku zákazníků jsme schopni poskytnout jednorázový nebo pravidelný servis přístrojů. Při pravidelných servisech nabízíme i zpracování analýzy množství a kategorií odchyceného hmyzu.

Speciální a vlhkuvzdorné modely naleznete zde.